Yhdistys


Missiomme

Iloisia koulutyttöjä

Luomme edellytykset köyhien ja oppimiskykyisten Dzivarasekwan orpolasten kestävälle ja pitkäjänteiselle koulutukselle ja hyvinvoinnille.

Visiomme

Ohjelmaamme valitut lapset pääsevät oman elämänsä alkuun kunnollisen peruskoulutuksen saaneina oman maansa hyvinvoinnin rakentajina.

Strategiamme

Yhdistyksemme kerää varoja ja tukee muilla toimenpiteillä Hararen Dzivarasekwan kaupunginosassa asuvien köyhien ja lahjakkaiden orpolasten koulutusta, hyvinvointia ja yksilöllistä kehitystä. Tukitoimet toteuttaa paikallinen yhteistyökumppanimme Dzikwa Trust -säätiö kansalaisjärjestö Friends of Dzikwa Societyn tukemana. Yhdistys voi myös toteuttaa muuta lasten kehitystä edistävää toimintaa. Tutustu tarkemmin aiheeseen 23.4.2018 päivitetyn strategiadokumenttimme avulla.

Eettiset periaatteemme

Avustustoiminnassa otamme ensisijaisesti huomioon lapsen edun, hänen fyysisen koskemattomuutensa ja henkisen tasapainonsa yhteisönsä jäsenenä, siten kuin YK:n lasten oikeuksien yleissopimus edellyttää. Käytämme kerättävät varat suoraan hädänalaisten orpolasten, erityisesti tyttöjen koulutukseen ja muuhun tukeen. Tyttöjen osuus on noin 2/3 lapsista. Ohjaamme lapsikohtaiset kummimaksut täysimääräisesti orpolasten tukitoimintaan. Avustusten kokonaismäärästä saadaan Zimbabwessa käyttää muuhun kuin varsinaiseen tukitoimintaan mahdollisimman vähän, kuitenkin enintään 20 %. Yhdistyksen toiminta Suomessa perustuu vapaaehtoistyöhön ja kulut katetaan jäsenmaksuilla. Korostamme orpolasten tukiohjelmassa seuraavia perusarvoja: ahkeruus, rehellisyys, vastuuntunto, aloitteellisuus, avoimuus ja heikompien auttaminen. Otamme lapset huomioon yhteisönsä jäseninä ja oman kulttuurinsa edustajina. Avustustoiminnassamme sovellamme korostetusti avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja tilivelvollisuutta niin, että sidosryhmät voivat seurata toimintaamme, avun perillemenoa ja lasten menestystä mahdollisimman tarkasti ja ajankohtaisesti. Avustustoimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Vuosikertomukset, toimintasuunnitelmat ja talous

Yhdistyksen vuosikertomuksiiin, toimintasuunnitelmiin ja talouteen voit tutustua täällä.

Tietosuojaseloste

Yhdistyksen henkiörekisterin ja sivuston tietosuojaselosteet voit lukea täältä.

Säännöt

Yhdistyksen 18.7.2014 pävitetyt säännöt ovat luettavissa täällä.

Hallitus 2018

Peter Rehnström: puheenjohtaja
sähköposti: peter.rehnstrom (at) outlook.com
puhelinnumero: +358 40 554 5033

Bo Andersson: varapuheenjohtaja
Hanna Vaininen: rahastonhoitaja
Roy Siljamäki: jäsen
Oili Wuolle: pääsihteeri
Karoliina Rovala: jäsen, hallituksen sihteeri
Maria Ainamo-McDonald: varajäsen
Elina Holmström: varajäsen
Risto Heikkinen: varajäsen
Hanna Kauko: varajäsen