Päättötutkintoja kertyy Dzikwassa


Tästä taulukosta alla näet, että Dzikwan tukemat oppilaat ovat suorittaneet vuosina 2006-2016 jo kaikkiaan 743 eri tason tutkintoa peruskoulussa ja lukiossa. Vuodelle 2017 odotus on 90 tutkintoa, sillä ala-asteen viimeisellä eli Grade 7 luokalla on 47 oppilasta.

 

DZIKWAN TUKIOHJELMASSA SUORITETUT ERI KOULUASTIDEN TUTKINNOT  2006 -2016 & ARVIO VUODELLE 2017:

Tutkinto

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Yht.2006-2016

Arvio

2017

Ala-aste

15

32

30

57

29

28

38

36

21

38

35

359

47

Yläaste

7

5

18

26

39

40

44

29

22

19

27

276

24

Lukio

2

4

6

4

6

11

17

14

18

16

10

108

19

Yhteensä

24

41

54

87

74

79

99

79

61

73

72

743

90