Suomalaisten perustama ja ylläpitämä orpolasten tukitoiminta sai tunnustuspalkinnon Zimbabwessa


Vasemmalta Zimbabwen kauppa- ja teollisuusministeriön varaministeri R. Modi,  sekä tukiohjelman perustajat Oili Wuolle ja Seppo Ainamo

Suomalaisen kansalaisjärjestön, Zimbabwen Aids-orvot ry:n ylläpitämän orpolasten tukiohjelman paikallinen toteuttajaorganisaatio Dzikwa Trust-säätiö palkittiin yhtenä parhaan hyväntekeväisyystoimijana Hararessa, Zimbabwessa torstaina 15.11.2018. Vuosittain annettavan tunnustuksen myönsi Corporate Social Responsibility Network/ CRS Zimbabwe.

Orpojen tukiohjelmassa on 400 orpolasta, joista 2/3 on tyttöjä. Lapset otetaan pääsääntöisesti mukaan 6–7 -vuotiaana, heistä jokaiselle hankitaan oma kummi ja he käyvät köyhän Dzivarasekwan lähiön tavallisia kouluja. Tavoite on antaa lapsille keskiasteen koulutus, mutta kummin tuella monet ovat vuosien aikana käyneet lukion ja päässeet jopa korkeakouluihin. Jo yli 2,000 lasta on hyötynyt tukiohjelmasta; vuosien 2006-2018 aikana yli 900 lasta on suorittanut tai suorittaa jonkin asteen koulututkinnon ja lähes 100 nuorta on saavuttanut yliopisto- tai muun jatkotutkinnon. Tukiohjelma kattaa myös lasten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tuen. Dzikwa Trustilla on lisäksi menestyksellinen ympäristö-, metsänistutus- ja ruokaturvahanke.

Tukiohjelma alkoi tammikuussa 1993, kun suomalainen Seppo Ainamo maksoi ensimmäisen pojan koulumaksut. Nyt Dzivarasekwan kaupunginosan orpolasten käytössä on 0,5 miljoonaa euroa maksanut monipuolinen toimintakeskus. Keskuksessa on ruokala keittiöineen, pallokenttä, lasten pesutilat, toimisto sekä IT-rakennus, johon Suomen Pankki on lahjoittanut käytetyt tietokoneet.

Lisätietoja antaa Zimbabwen Aids-orvot ry:n pj. Peter Rehnström, puh: 040 5545033
E-mail: zimorvot (at) hotmail.com, www.zimorvot.orgwww.facebook.com/zimbabwenaidsorvot

LEHDISTÖTIEDOTE 16.11.2018 Suomessa