Suomalaisten ylläpitämän Zimbabwen Aids-orpojen koulunkäynnin tukitoiminta täyttää 25 vuotta


På Svenska , In English

Perjantaina 23.02.2018 kello 14.00 vietetään Hararen yhdessä köyhässä esikaupungissa, Dzivarasekwassa, orpolasten koulunkäynnin tukitoiminnan 25-vuotisjuhlaa. Suomalaisen kansalaisjärjestön, Zimbabwen Aids-orvot ry:n ylläpitämässä tukiohjelmassa on 400 orpolasta, joista 2/3 on tyttöjä. Lapset otetaan pääsääntöisesti mukaan 6–7 -vuotiaana ja heistä jokaiselle hankitaan oma kummi. Tavoite on antaa lapsille keskiasteen koulutus, mutta kummin tuella monet ovat vuosien aikana saavuttaneet jopa yliopistotutkinnon. Jo yli  2,000 lasta on hyötynyt tukiohjelmasta ja  vuosien 2006-2018 aikana lähes 900 lasta on suorittanut tai suorittaa jonkin asteen koulututkinnon.

Tilaisuuden kunniavieras on Hararen maakunnan alueministeri Miriam Chikukwa. Paikalle saapuu Suomen Lusakan suurlähettilään lisäksi diplomaattikuntaa, kansainvälisten organisaatioiden edustajia, valtion ja kunnallisia virkamiehiä sekä talous-, opetus- ja kulttuurielämän edustajia. Kutsuttuja vieraita on yhteensä 320 henkeä.

Tukiohjelma alkoi tammikuussa 1993, kun suomalainen Seppo Ainamo maksoi ensimmäisen pojan koulumaksut. Nyt Dzivarasekwan kaupunginosan orpolasten käytössä on 0,5 miljoonaa euroa maksanut toimintakeskus. Keskuksessa on ruokala keittiöineen, pallokenttä, lasten pesutilat, toimisto sekä ATK-rakennus, johon Suomen Pankki on lahjoittanut käytetyt tietokoneet.

Lapset käyvät kaupunginosan tavallisia kouluja. Tukiohjelman 400 lapsesta yli puolet käyvät ala-astetta, neljäsosa yläastetta ja vajaa neljäsosa on lukiossa tai sen jälkeisissä opinnoissa. Tällä hetkellä 24 nuorta on yliopistoissa Zimbabwessa sekä yhteensä kahdeksan Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Turkissa ja Algeriassa.

Zimbabwen Aids-orvot ry:n yhteistyökumppanin, Dzikwa Trustin kuoro laulaa tilaisuudessa mm. Zimbabwen ja Suomen kansallislaulut maiden omilla kielillä. Myös Zimbabwen parhaaksi valittu Dzikwa Trustin tanssi- ja soittoryhmä osallistuu ohjelmaan. Tilaisuuden päätteeksi Vatikaanin suurlähettiläs, arkkipiispa Marek Zalewski siunaa Dzikwa Trustin tulevaisuuden.

Vastaava tilaisuus Suomessa järjestetään 13.04.2018 kello 15.00 alkaen Helsingissä, Musiikkitalon ala-aulassa. Hararesta juhlaan tulee esiintymään yksi Dzikwa Trustin tytöistä, 14-vuotias Ropafadzo. Tilaisuuden paneeliosuutta johtaa kansanedustaja Jutta Urpilainen, joka on ulkoministerin nimeämä Suomen virallinen rauhanvälittäjä.

Lisätietoja antavat Zimbabwen Aids-orvot ry:n  pj. Peter Rehnström (puh. 040 5545033) tai hallituksen jäsen Roy Siljamäki (puh. 040 7703337).

FINLÄNDSKA ZIMBABWEN AIDS-ORVOT 25 ÅR

Fredagen 23.2.2018 kl. 14 firas Zimbabwen Aids-orvots 25-åriga verksamhet i Dzivarasekwa, en fattig förort i Harare. Organisationen främjar föräldralösa barns skolgång, och 400 barn, varav två tredjedelar är flickor, deltar i den finländska medborgarorganisationens stödprogram. Barnen tas med i programmet i 6-7-årsåldern och varje barn får en fadder. Målet med verksamheten är att möjliggöra upp till andra stadiets utbildning för barnen, men med hjälp av faddrarnas stöd har några barn till och med avlagt universitetsexamen. Programmet har redan hjälpt mer än 2 000 barn och 900 barn har avlagt en examen under åren 2006-2018.

Tillställningens hedersgäst är Miriam Chikukwa, regionalminister för landskapet Harare. Utöver Finlands ambassadör i Lusaka är diplomater, representanter för internationella organisationer, statliga och kommunala tjänstemän samt representanter för näringsliv, utbildning och kultur på plats.  Sammanlagt är 320 personer inbjudna.  

Stödprogrammet började i januari 1993 då finländaren Seppo Ainamo betalade en lokal pojkes skolavgifter för första gången.  Nu har de föräldralösa barnen i Dzivarasekwa ett aktivitetscenter värt 0,5 miljoner euro till sitt förfogande. Centret innefattar ett kök med matsal, en bollplan, en badrumsbyggnad, kontor och dessutom en datasal vars datorer Finlands Bank donerat.

Barnen är elever i olika skolor inom stadsdelen.  Utav de 400 barn som är med i programmet är mer än hälften lågstadieelever, en fjärdedel högstadieelever samt en fjärdedel gymnasieelever eller studeranden inom högre utbildningar. För tillfället är 24 ungdomar universitetsstuderanden i Zimbabwe samt sammanlagt 8 stycken med hjälp av stipendium i Sydafrika, China, Turkiet och Algeriet.

Zimbabwen Aids-orvot ry:s samarbetspartner Dzikwa Trusts kör uppträder bl. a. med både Zimbabwes och Finlands nationalsånger på respektive språk. Även Dzikwa Trusts dans- och spel musikgrupp, som blivit utvald som landets bästa, kommer att uppträda. Evenemanget slutar med att Vatikanens ambassadör, ärkebiskop Marek Zalewski välsignar Dzikwa Trusts framtid.

En motsvarande tillställning ordnas 13.4.2018 kl. 15 i Musikhusets nedre foajé i Helsingfors. 14-årige Ropafadzo, en av Dzikwa Trusts flickor, kommer att uppträda. Evenemangets paneldiskussion leds av riksdagsledamot Jutta Urpilainen, utnämnd som Finlands officiella fredsförmedlare av utrikesministern.

Mer information fås av ordf.  Peter Rehnström, tel: 040 5545033 eller Roy Siljamäki tel: 040 7703337.

DZIKWA TRUST FUND CELEBRATING 25 YEARS OF SUPPORTING DZIVARASEKWA ORPHANS’ EDUCATION & WELLBEING

On Friday, February 23rd, 2018, starting at 13.30, there will be a big celebration of Dzikwa Trust Activity Centre premises #3147 Rujeko St. Dzivarasekwa 1. The festivities commemorate 25 years of support activities for orphans and other vulnerable children in Dzivarasekwa. Dzikwa Trust Fund, together with its Finnish sister organisation Zimbabwe Aids Orphans Society, ensure education and wellbeing for over 400 underprivileged school children in the township. The girl-child gets special attention and 2/3 of supported children are girls. The Trust is chaired by Mr. Stephen J. Chifunyise.

The Guest of Honour for the occasion is Hon. Minister of State Harare Metropolitan Area, Mrs. Miriam Chikukwa. Ambassador of Finland to Zimbabwe, H.E. Mr. Timo Olkkonen will come from Lusaka. Dzikwa Trust programme achievements are well appreciated by the Zimbabwean authorities, the diplomatic community and international organisations in Harare. Several Ambassadors, government officials, representatives of culture and business are expected to be present.

Orphans’ support started in January 1993 when the Finnish Founder, Mr. Seppo Ainamo, started to pay for one boy’s school fees. A lasting landmark for his initiative is now Dzikwa Activity Centre, housing a kitchen/dining hall; a multi-purpose ball court, a dedicated IT centre, children’s ablution block, a small office, a bore hole and water tanks.

The children are enrolled into the Dzikwa Trust support programme from grade 1, and they attend all primary and secondary schools in DZ. The education scholarship continues to O-levels, in many cases all the way up to A-levels and in funds permitting, even to tertiary education. More than 2,000 deserving children have benefited from the programme. Over the period of 2006-2018, the number of various school exams is almost 900. Currently, 24 students study at universities in Zimbabwe and a total of 8 students study on scholarships in South Africa, China, Algeria and Turkey.

Dzikwa Trust Culture Group is an award-winning group in performing arts. Dzikwa Choir will sing national anthems, mastering even Finnish language! Dzikwa Marimba & Traditional Dance will perform with vigour. The ceremonies will end with a benediction by H.E. Archbishop Marek Zalevski, the Papal Nuncio in Zimbabwe.

Zimbabwe Aids Orphans Society will organise its celebrations in Helsinki, Finland on 13.4.2018.

For more information, please call 0772 210 855 or 0772 403 485