Tervetuloa vuosikokoukseen 13.4. klo 17.15


Aika: klo 17.15, 13.4.2018
Paikka: Musiikkitalon alalämpiö, Mannerheimintie 13

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2017 sekä tilintarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen 2017 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Tarkistetaan tarvittaessa talousarvio vuodelle 2018: Toimintasuunnitelma, talousarvio, jäsenmaksu ja kummimaksut vahvistettiin yhdistyskokouksessa 16.12.2017.
 8. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet (5 varsinaista ja 4 varajäsentä)
 9. Valitaan KHT-tilintarkastaja varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi ja varahenkilö
 10. Esitetään yhdistyksen uudistettu strategia
 11. Lyhyt raportti toiminnasta Zimbabwessa ja mahdolliset muut esille tulevat asiat
 12. Kokouksen päättäminen

Lisätietoja: Oili Wuolle/ 050-322 6000  oili.wuolle (at) gmail.com

Tutustu etukäteen vuosikertomukseen, budjettiin ja toimintasuunnitelmaan!